Hur man utbildar sig till skådespelare

Att vara skådespelare handlar om att kunna leva sig in i hur andra människor tänker och agerar samt att kunna tillämpa detta på givna rollfigurer. Det är ett yrke som kräver både intellektuell och emotionell kompetens, och detta går givetvis att lära sig i någon mån. Även om en del människor har en naturlig talang för att gestalta andra personer, så krävs det både erfarenhet och övning för att skaffa sig den rätta kompetensen. Den som är intresserad av att utbilda sig till skådespelare kan till exempel söka till Stockholms dramatiska högskola, som ger olika typer av kurser och utbildningar.

 

Vad lär man sig på en utbildning?
Utbildningen på Stockholms dramatiska högskola är treårig och innefattar skådespeleri på scen, i radio och på film. Tyngdpunkten ligger alltid på teaterscenen, eftersom detta anses vara yrkets grundform. Man får lära sig hur man gestaltar karaktärer inför en stor grupp människor, ibland under flera timmar, vilket kräver både fysisk och emotionell övning. Man får också lära sig hur man använder sin röst på bästa sätt samt hur man interagerar med andra skådespelare. Mot slutet av utbildningen samarbetar man med de andra studenterna i en större produktion av en pjäs eller någon annan typ av scenkonst.Hurmanutbildarsigtillskådespelare

 

Andra vägar till att bli en bra skådespelare
För den som av olika anledningar inte vill gå en längre utbildning för att bli skådespelare så finns det alternativa vägar. Det anordnas på flera ställen runt om i landet så kallade workshops där man tillsammans med andra intresserade kan lära sig vässa sina kunskaper. Detta är ett bra sätt att skaffa sig erfarenhet och lära sig hur andra människor ställer sig till skådespelaryrket. En bra erfarenhet är också att gå på många olika auditions. Detta gör att man får träning i att presentera sina färdigheter för andra personer, och också att man lär sig hantera till exempel nervositet, scenskräck eller att bli bedömd av andra. Slutligen så är det också bra att läsa mycket text och lära sig tolka denna. Detta är oftast ett moment som ingår i ett tidigt skede på många utbildningar, eftersom en stor del av skådespeleri handlar om att kunna förstå karaktärerna och dramaturgin i en text.

 

Taggar: , , , , , , , ,

 

Kommentering är avstängd.